Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności danych osobowych i ich właściwa ochrona jest dla MaxFloRec niezwykle ważna. Czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z naszą działalnością i chcemy, aby każda osoba odwiedzająca nasz sklep internetowy maxflosklep.pl (dalej: sklep), wiedziała w jaki sposób przetwarzamy jej dane.

W tym celu sporządziliśmy politykę prywatności, która opisuje również sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych wobec nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Z tego względu informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane przetwarzamy.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest Sebastian Salbert prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MaxFloRec Sebastian Salbert z siedzibą w Mikołowie, ul. Długa 14 (dalej: administrator)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na powyższy adres
przez e-mail: moje.dane@maxflo.pl
telefonicznie: 603 629 356

 

 1. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadkach korzystania ze sklepu wystąpią, co do zasady, cztery podstawy prawne umożliwiające administratorowi przetwarzanie Twoich danych osobowych, a mianowicie:

 

 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną. Twoje dane są bowiem niezbędne m.in. do wykonania zawartej umowy sprzedaży, jeśli dokonałeś zakupów w sklepie i dostarczenia produktów na wskazany adres;
 • Usprawiedliwiony interes administratora, który dotyczy przypadków, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, co obejmuje m.in. prowadzenie marketingu i promocji produktów dostępnych w sklepie, profilowanie w celu dopasowania oferty marketingowej do Twoich preferencji.
 • Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócił się do Ciebie administrator (jak w przypadku newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym).
 • Obowiązek przewidziany przepisami prawa, którego realizacja związana jest również z przetwarzaniem danych osobowych (np. przepisy podatkowe i przepisy o rachunkowości).
 • Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, dlatego w przypadku:
- przetwarzania danych osobowych na podstawie dane będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
- przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
- przetwarzania danych osobowych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

 

 1. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do Twoich preferencji.

 

 1. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane jedynie do świadczenia usług i poprawy ich jakości oraz realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu. Podmioty trzecie, takie jak firmy kurierskie, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie.

 

 1. TWOJE PRAWA

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, dzięki któremu możesz uzyskać informację o tym, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.
- żądania sprostowania Twoich danych osobowych, masz bowiem prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, chyba że zachodzą szczególne przypadki ograniczające taką możliwość, jak istnienie przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych, lub sytuacja, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych lub
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu. Jeżeli przetwarzanie zostanie ograniczone to administrator nie może dokonywać na danych innych operacji niż przechowywanie.
- wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza Twoje dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania.
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie

 

 1. TWOJE ZGODY

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe powyżej).

 

 1. SKARGA DO ORGANY NADZORCZEGO
  W razie uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

 

 

POLITYKA COOKIES

Niniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies używanych na stronach sklepu internetowego maxflosklep.pl (dalej jako: Sklep lub Sklep internetowy), którego właścicielem jest:


MAXFLOREC Sebastian Salbert z siedzibą w Mikołowie przy ul. Długa 14, NIP 635-155-58-96, tel. 603-629-356 (dalej jako: Właściciel).

 

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

 

 1. W JAKIM CELU UŻYWAMY PLIKI COOKIES

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych Sklepu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez nasz Sklep internetowy są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
Pliki Cookies używamy w następujących celach:

- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
- zapamiętywania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
- zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;
- dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

 1. RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRYCH UŻYWAMY

Odwiedzając stronę naszego Sklepu internetowego możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

- Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz Sklep internetowy. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie wylogowania z naszego Sklepu, opuszczenia strony Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.

- Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze Sklepu internetowego, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Sklepu internetowego (np. w wypadku udostępnienia powierzchni Sklepu jednej z sieci reklamowych lub prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics). W tym ostatnim wypadku zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Poniżej znajdziesz szczegółową informację o celu i rodzaju plików Cookies używanych w naszym Sklepie internetowy

- konieczne do prawidłowego działania strony - dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

- poprawiające wydajność - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, preferencje użytkowników Sklepu korzystających ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz poprawę świadczonych przez nas usług

- poprawiające funkcjonalność - utrzymania sesji użytkownika Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

- reklamowe - w celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika Sklepu

 

Informację, czy dany plik Cookies jest trwały, tymczasowy, własny czy zewnętrzny, a także termin jego przechowywania można także uzyskać korzystając z odpowiednich opcji własnej przeglądarki internetowej – w tym celu odsyłamy do działu pomocy przeglądarki internetowej.

 

 1. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE
  Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

- w przeglądarce Chrome
- w przeglądarce Firefox
- w przeglądarce Internet Explorer
- w przeglądarce Opera
- w przeglądarce Safari

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl